Rejestracja kota

- Rejestracja kota jest darmowa.

- Należy pobrać ze strony formularz "Rejestracja kota" wypełnić i wraz z obustronnym skanem rodowodu wysłać do klubu (mailowo b±dĽ zwykła poczt±).

- Ważne! Tylko koty posiadaj±ce numer rodowodu (PL)FPL LO/RX mog± być tak zarejestrowane, w innej sytuacji należy dokonać nostryfikacji rodowodu.

-> przykład