Nostryfikacja

- Kupiliśmy kota z innej federacji lub organizacji zrzeszonej w World Cats Club. Musimy zatem dokonać nostryfikacji rodowodu, czyli nadać mu polski numer rodowodu

- W tym celu pobieramy ze strony formularz „Nostryfikacja” i wypełniamy

- Należy pamiętać, że rodowód musi posiadać trzy pokolenia, chodź zalecane są cztery pokolenia. Wykonujemy kopię rodowodu, na kopii tej nanosimy pod każdym kotem kod EMS, który obowiązuje w FIFe.

- Jeżeli kot jest z innej federacji FIFe, należy także poprosić Hodowce o transfer dla nabytego kota.

- Wszystkie dokumenty czyli: Wniosek o nostryfikacje, oryginał rodowody, kopie rodowodu z popisanymi kodami EMS, transferem (jeżeli kot jest z FIFe) oraz dowodem dokonania opłaty wysyłamy do klubu na adres: ul. Ostrowska 355, 61-312 Poznań

- Rodowód i transfer po dokonaniu nostryfikacji zostanie odesłany.

- Kota nie trzeba już rejestrować zostaje to wykonane automatycznie.

-> przykład