Korekta danych kota

Kiedy możemy dokonać korekty?

- Została złe określona płeć, niestety w tym wypadku nie można skorygować imienia,

- Błąd przy określaniu kolor kota,

- Podano złą datę urodzenia miotu,

- Nastąpił błąd w numerze chipa. Wymagana jest informacja od weterynarza z poprawnym numerem chipa

- Zmiana w systemie FPL jest bezpłatna. Nowy wydruk kosztuje tyle, co rodowód i należy taką prośbę zaznaczyć jak na przykładzie.-> przykład