Dokument miotu

- Dokument miotu stanowi, także skierowanie do krycia, jeżeli kryjemy kocurem z innego klubu.

- Krycie kocurem z innego klubu. Pobieramy formularz "Dokument miotu" wypełniamy część przynależna do kotki i wysyłamy na maila do klubu. Dokument zostaje podbity co daje gwarancje właścicielowi kocura, że kotka jest zarejestrowana w klubie. Właściciel kocura musi tą samą czynność wykonać ze swoją częścią tzn. w miejscu, gdzie są dane kocura. Należy, także poprosić o kserokopię rodowodu kocura, którą trzeba dołączyć do składanego dokumentu miotu celem wyrobienia rodowodu dla kociąt.

- Ważne jest by wpisać poprawne kolory kociąt np. by urodziło się kocię ze srebrem jeden z rodziców musi być ze srebrem.

- Przydatny przy określaniu kolorów jest poniższy link do strony FPL-u https://ssl.felispolonia.eu/ w zakładce Narzędzia/Jakie kolory? Można przeprowadzić symulacje uzyskanych kolorów u kociąt.

- Dokument miotu składamy do 8-mego tygodnia życia kociąt!

- Każde kocię opuszczające nasz dom musi być zaczipowane!

- Koty NFO muszą posiadać testy na GSD IV, koty BUR muszą posiadać testy na GM2

- Wypełniony dokument wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty wysyłamy na maila celem wyrobienia rodowodów dla kociąt.

- Wszystkie białe kocięta muszą mieć podany kolor oko w kodzie EMS

Częste błędy:
-źle określony kolor u kociąt,
-brak daty urodzenia miotu,
-brak numeru rodowodu rodziców,
-brak określenia płci u kociąt w systemie 0,1 , 1,0

-> przykład