katekoria II

ACL - koty american curl długowłose
ACS - koty american curl krótkowłose
MCO - koty maine coon
NEM - koty neva masquerade
NFO - koty norweskie leśne
SIB - koty syberyjskie
TUA - koty turecka angora