10-11.10.2020


Wystawa Kotów Rasowych w Dopiewie

>> czytaj więcej

23.06.2019


Pokaz Kotów Rasowych

>> czytaj więcej
Aktualności

Aktualności
Wystawy / Show
Pokazy
Linki


WALNE ZEBRANIE KLUBU FELIS POSNANIA

PROGRAM WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW FELIS POSNANIA
ADRES : Poznań, Ul. Ratajczaka 18 A (2 piętro) Domofon " LARUSS"
DATA : 30.05.2014.

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Felis Posnania
b. godz. 17:30 ? pierwszy termin;
c. godz. 18:00 ? drugi termin;

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania;

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej;

4. Zatwierdzenie programu zebrania;

5. Ustalenie ważności zebrania;

6. Wybór protokolanta;

7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Felis Posnania;

8. Sprawozdanie FINANSOWE za rok 2013;

9. Odczytanie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Felis Posnania;

10. Odczytanie Sprawozdania Sądu Koleżeńskiego;

11. Dyskusja nad sprawozdaniami;

12. Zatwierdzenie bilansu za rok 2013 i głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Felis Posnania;

13. Wybory do Komisji Rewizyjnej - 3 osoby;

14. Wybory do Sądu Koleżeńskiego - 4 osoby:

15. Wybory do Zarządu Felis Posnania - 5 osób;

16. Propozycje uchwał zgłoszonych przez Zarząd Felis Posnania;

17. Propozycje uchwał zgłoszonych przez Członków Felis Posnania;

18. Wybór delegatów na WZ FPL 2015;

19. Dyskusja nad odwołaniem od decyzji Sądu Koleżeńskiego przez hodowlę Star Pol-Cat PL

20. Zamknięcie zebrania;
[ przypomnij mi hasło ]
[ więcej o logowaniu ]