10-11.10.2020


Wystawa Kotów Rasowych w Dopiewie

>> czytaj więcej

23.06.2019


Pokaz Kotów Rasowych

>> czytaj więcej
Aktualności

Aktualności
Wystawy / Show
Pokazy
Linki


LI &LII Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych w Kościanie

KLUB MIŁOŒNIKÓW KOTÓW RASOWYCH FELIS POSNANIA
SERDECZNIE ZAPRASZA NA
L i LI MIĘDZYNARODOWĄ WYSTAWĘ
KOTÓW RASOWYCH W KOŒŚCIANIE


KOŚŒCIAN WLKP 06-07.04.2013 / 2 CERTYFIKATY[b]
ZESPÓL SZKÓL NR 4
IM. MARIANA KOSZECKIEGO
SALA SPORTOWA UL. 27 STYCZNIA NR 1
64-000 KOŒŚCIAN

* SOBOTA BREED BIS MCO
* NIEDZIELA BOB YOUNG i konkurs dla dzieci

ZAPROSZENI SĘDZIOWIE
MRS DONATELLA MASTRANGELLO /IT/ AL BREED
MRS ANNE PALOLUOMA-SUNDHOLM /FI/ cat II i III
MRS SVETLANA STOLIAROWA /BY/ ALL BREED
MRS OLGA KOMISAROVA /EE/ cat I,II,III
MR LUIGI COMORIO /IT/ ALL BREED
MR SEBASTIAN PRUCHNIAK /PL/ cat I,II,III

MRS MARZENA WŁODARSKA - szef stewardów - zgłoszenia prosimy kierować na ari-gan@wp.pl
MR ROMAN GRABARA - prowadzenie wystawy

Termin przyjmowania zgłoszeń do 22.03.2013, termin opłat 02.04.2013
Uwaga!!
Po terminie 22.03.2013 nie ma możliwośœci wycofania kota z wystawy , po tym terminie nie będą również uznawane żadne dodatkowe życzenia. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyjęcia na wystawę bez podania przyczyny.
Zgłoszenia internetowe /on-line/ http://www.fp.miau.pl czynne od 15.02.2012 r lub irena.nalewaj@catshow.pl Po przesłaniu zgłoszenia i umieszczeniu w katalogu wystawca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za kota, bez względu na to, czy kot zostanie oceniony, czy będzie mia3 absencje / regulamin wystawowy FiFe - rozdz.1.15. pkt e/ Oryginały potwierdzeń opłat należy przedstawia przy wejśœciu na wystawę. W przypadku nie dokonania opłaty do wymaganego terminu i braku potwierdzenia Felis Posnania ma prawo pobrać opłatę wg opublikowanego cennika wraz z opłatą po terminie.

Opłaty za wystawę:
Każdy zgłoszony kot otrzyma bon wartoœci 15 zł do realizacji w sklepie internetowym firmy Zoo-Dragon
Uczestnicy BREED BIS MCO maja rabat na za 1 dzień wystawy 10 zł, za 2 dni wystawy - 20 zł

1 dzień/ 2 dni 1 dzień/ 2dni
KOTY KL 1,3,5,7,9,11,12 100 / 160 zl 30 / 55 euro
KOTY KASTRATY, WETERANI 80 / 130 zl 25 / 45 euro
DOMOWE i GOŒA WYSTAWY 60 / 110 zl 20 / 35 euro
MIOT 180 / 280 zl 35 / 65 euro
DOPL. DO PODWÓJNEJ KLATKI 50 / 100 zl 15 / 30 euro


USTALENIE KOLORU DLA KAŻDEGO KOTA: 50 zl / 15 euro

WYSTAWCY Z POZA FEDERACJI FiFe - Dopłata ZA 1 DZIEŃ - 20 ZL 5 euro

PROGRAM WYSTAWY
PRZYJĘCIA KOTÓW
8.00- 9.30 SOBOTA/ NIEDZIELA 8.30-9.30
9.30-10.00 KOREKTA KOLORU
10.00-15.00 OCENA KOTÓW
16.30-19.00 BEST IN SHOW - /SOBOTA BREED BIS MCO - NIEDZIELA BOB YOUNG/
19.00 ZAKOŃCZENIE WYSTAWY 17.30

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto FELIS POSNANIA do dnia 02.04.2013 50 1050 1520 1000 0022 9614 4351 w tytule wpisując imię i nazwisko wystawcy oraz imię i przydomek kota Zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i publikacje danych osobowych zgłaszającego przez organizatora wystawy Klub Felis Posnania

Pytania w sprawie wystawy:
info@felisposnania.eu
felisposnania@interia.eu

Zasady uczestnictwa w wystawie:
Na terenie wystawy mogą przebywać tylko te koty, które ukonczy3y 3 miesiące życia, są umieszczone w katalogu i przesz3y kontrole weterynaryjną. Zgodnie z obowiązującymi przepisami FiFe przez ca3y czas trwania wystawy koty muszą przebywać w wyznaczonych klatkach, klatki beędą ponumerowane, zmiana klatki lub jej przeniesienie spowoduje wycofanie kota z wystawy. Proœbe o ustalenie koloru prosimy sk3adaa na druku zg3oszenia na wystawę. Na wystawie obowiązuje ZAKAZ SPRZEDAWANIA KOCIĄT Miot nie może być goœciem wystawy
Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu wystawy

WARUNKI WETERYNARYJNE
Koty przyjęte na wystawę muszą być zdrowe, wolne od chorób zakaźnych i pasożytniczych, muszą posiadać zaśœwiadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza weterynarii nie wczeœniej niż trzy dni przed wystawą. Obowiązuje szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu górnych dróg oddechowych i panaleukoprmii, dokonane nie wczeœniej niz dwa lata i nie później niż 15 dni przed wystawą /obowiązkowa książeczka zdrowia lub paszport kota/ Wystawiane koty muszą mieć obcięte pazurki , a koty białe muszą posiadać atest słuchowy /regulamin wystawowy FiFe art.15/ Kocięta /miot/ muszą być zaszczepione minimum dwa razy na chróby wirusowe, wtórne szczepienie nie później niż 21 dni przed wystawą Wszystkie koty biorące udział w wystawie muszą być zaczipowane.

ZAPRASZAMY NA IMPREZĘ INTEGRACYJNĄ ,
SZCZEGÓŁY W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM

BAZA HOTELOWA
TERMIN PÓŹNIEJSZY
[ przypomnij mi hasło ]
[ więcej o logowaniu ]