10-11.10.2020


Wystawa Kotów Rasowych w Dopiewie

>> czytaj więcej

23.06.2019


Pokaz Kotów Rasowych

>> czytaj więcej
Aktualności

Aktualności
Wystawy / Show
Pokazy
Linki


PROGRAM WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW FELIS POSNANIA

ADRES :
Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych
Ul. Głogowska 26, 6-734 Poznań, sala 219

DATA :
19.05.2019

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Felis Posnania
a. godz. 10:30 - pierwszy termin;
b. godz. 11:00 - drugi termin;
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania;
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
4. Wybór protokolanta
5. Zatwierdzenie programu zebrania;
6. Zatwierdzenie ważności zebrania;
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Felis Posnania;
8. Sprawozdanie FINANSOWE za rok 2018;
9. Odczytanie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Felis Posnania;
10. Odczytanie Sprawozdania Sądu Koleżeńskiego oraz dyskusja nad odwołaniem się od decyzji SK ;
11. Dyskusja nad sprawozdaniami;
12. Zatwierdzenie bilansu za rok 2018 i głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Felis Posnania;
13. Propozycje uchwał zgłoszonych przez Zarząd Felis Posnania;
14. Propozycje uchwał zgłoszonych przez Członków Felis Posnania;
15. Wybór delegatów na WZ FPL 2020;
16. Zamknięcie zebrania;
[ przypomnij mi hasło ]
[ więcej o logowaniu ]