24-25.03.2018


Wystawa Kotów Rasowych

>> czytaj więcej

18.02.2018


Pokaz w poznańskiej Palmiarni

>> czytaj więcej
Aktualności

Aktualności
Wystawy / Show
Pokazy
Galeria
Linki


Walne Zebranie

PROGRAM WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW FELIS POSNANIA

ADRES : OGRODOWA CONFERENCE CENTER
ul. Ogrodowa 12, Poznań.
Sala GRAND

DATA : 11.06.2017

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Felis Posnania
a. godz. 12:00 ? pierwszy termin;
b. godz. 12:30 ? drugi termin;

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania;
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
4. Ustalenie ważności zebrania
5. Zatwierdzenie programu zebrania;
6. Wybór protokolanta;
7. Dyskusja nad:
a. Regulaminem Walnego Zgromadzenia FP;
b. Kodeksem Etycznym;
c. Statutem Stowarzyszenia:

8. Głosowanie nad uchwaleniem nowego:
a. Regulamin Walnego Zgromadzenia FP;
b. Kodeks Etyczny;
c. Statut Stowarzyszenia;

9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Felis Posnania;
10. Sprawozdanie FINANSOWE za rok 2016;
11. Odczytanie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Felis Posnania;
12. Odczytanie Sprawozdania Sądu Koleżeńskiego;
13. Dyskusja nad sprawozdaniami;
14. Zatwierdzenie bilansu za rok 2016 i głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Felis Posnania;
15. Wybory do Komisji Rewizyjnej Felis Posnania;
16. Wybory do Sądu Koleżeńskiego Felis Posnania;
17. Wybory do Zarządu Felis Posnania;
18. Propozycje uchwał zgłoszonych przez Zarząd Felis Posnania;
19. Propozycje uchwał zgłoszonych przez Członków Felis Posnania;
20. Wybór delegatów na WZ FPL 2018;
21. Zamknięcie zebrania;

Klub i Zarząd
Dokumenty
Regulaminy
Opłaty
Klub Ras
Kontakt

Hodowle
Lista klubowiczow

Aktualności
Wystawy
Pokazy
Galeria
Linki

Poradnik
Zanim kupisz kota
Ważne

[ przypomnij mi hasło ]
[ więcej o logowaniu ]